INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 7 grudnia 2021 r.

INFORMACJA
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 7 grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069, z późn. zm.) informuję, że z dniem 30 listopada 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2177) wskazujące ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
W wyżej wymienionym rozporządzeniu ustalono m.in.:
– do dnia 17 grudnia 2021 r. wydłużono okres obowiązywania dotychczasowych ograniczeń, nakazów i zakazów spowodowanych wystąpieniem na terytorium RP stanu epidemii;
– wprowadzono obowiązek odbycia 14-dniowej kwarantanny dla osób przybywających na terytorium RP, które rozpoczęły podróż z terytorium Republiki Botswany, Królestwa Eswatini, Leshotho, Republiki Mozambiku, Republiki Namibii, Republiki Południowej Afryki, Republiki Zimbabwe, bez możliwości skrócenia powyższego okresu;
do dnia 17 grudnia 2021 r. zmniejszono limity osób mogących przebywać w pomieszczeniach lub korzystających z usług typu:
– w lokalach gastronomicznych nie więcej niż 50% liczby miejsc,
– w siłowniach, klubach i centrach fitness – 1 osoba na 15m2,
– w dyskotekach, klubach nocnych – możliwość przebywania jednocześnie do 100 osób,
– w wydarzeniach sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych prowadzonych na
otwartym powietrzu – możliwość udziału w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób,
– w placówkach pocztowych – nie więcej niż 1 osoba na 15 m2, z wyłączeniem obsługi,
– w zgromadzeniach – maksymalna liczb osób biorących udział – 100 osób,
– w kościołach oraz innych obiektach kultu religijnego – maksymalne obłożenie nie może przekroczyć 50% obłożenia budynku,
– w imprezach typu wesela – maksymalna liczb osób biorących udział – 100 osób.
Ponadto wprowadzono inne uregulowania w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

WOJEWODA LUBELSKI

/-/
Lech Sprawka

 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii