Informacja Starosty Bialskiego o wyłożeniu do wglądu dla osób zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla całej Gminy Janów Podlaski.

STAROSTA BIALSKI
ul. Brzeska 41                                                                                                               21-500 Biała Podlaska

GKN.6620.579.2020.KSO                                           Biała Podlaska, 09.10.2020 r.

 

Zawiadomienie Starosty Bialskiego

o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego po przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starosta Bialski, zgodnie z art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 276 t.j.) informuje, że zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo – kartograficznego przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla całej Gminy Janów Podlaski.

Wyłożenie do wglądu dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo – kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gminy Janów Podlaski nastąpi w terminie od 26 października 2020 r. do 16 listopada 2020 r. w godz. 7.30 do 15.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 41, pokój nr 16 (parter).
Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z dokumentacją, uzyskać niezbędne informacje i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z założeniem ewidencji budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym obwieszczeniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo- kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Informacje dotyczące wyłożenia operatu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej, Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bialskiego (spbialapodlaska.bip.lubelskie.pl), a także na stronie internetowej powiatu (www.powiatbialski.eu) lub pod numerem telefonu: 83 3511397  lub 83 3511373.