Informacja o zmianie treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert z dnia 19 lutego 2020 r.