Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

WÓJT GMINY JANÓW PODLASKI

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

 

Ogłoszenie konkursu

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 

.