Informacja o zatwierdzonych uproszczonych planach urządzenia lasu

Informujemy, że Starosta Bialski zatwierdził uproszczone plany urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie gminy Janów Podlaski obowiązujące w okresie od dnia 21 maja 2024 r. do dnia 21  maja 2034 r. dla obrębów ewidencyjnych: Błonie, Bubel Granna, Janów Podlaski Wieś, Kajetanka, Klonownica Mała, Klonownica Plac, Nowy Pawłów, Polinów i Romanów.

Treść zawiadomienia Starosty Bialskiego