Informacja o zamknięciu drogi powiatowej dla ruchu kołowego

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna w Białej Podlaskiej niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi robotami na drodze powiatowej Nr 1031L  wykonanie warstwy ścieralnej od dnia 07.06.2021r. do dnia 12.06.2021r. zostanie zamknięta dla ruchu kołowego odcinek drogi powiatowej Nr 1031L (Klonownica Mała – Ossówka) od km 0+070 (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 811) do km 5+200 (200m za skrzyżowaniem z drogą powiatową 1035L).

Zamknięcie drogi powiatowej zostanie podzielone na etapy wg załączonych schematów objazdu.

Prace rozpoczną się w Klonownicy Małej i stopniowo będą prowadzone w kierunku skrzyżowania z drogą wojewódzką 811 (w miejscowości Ossówka). W związku z powyższym dnia 7 czerwca przynajmniej do godzin popołudniowych będą zamknięte skrzyżowania z drogą powiatową 1035L (do Klonownicy Dużej) oraz drogą gminną (do Polinowa).  W kolejnych dniach objazd do Janowa Podlaskiego będzie mógł się odbywać przez Klonownicę Dużą.

Mapa objazdu – etap I

Mapa objazdu – etap II