Informacja o wyniku konsultacji dotyczących Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.