Informacja o wolnym lokalu socjalnym wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy Janów Podlaski.