Informacja o rozpoczęciu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Informacja o rozpoczęciu konsultacji