Informacja o rozpoczęciu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.

 

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY na lata 2018- 2020

.