Informacja o przerwie w dostawie prądu w dniu 15 lipca br. godz. 8:00 – 10:00

Szanowni Państwo!
W związku z zamieszczonym zawiadomieniem PGE Dystrybucja S.A., dotyczącym przerwy w dostawie energii elektrycznej w dniu 15 lipca 2022 r. (piątek) w godz. 8.00 – 10.00, spowodowanej pracami modernizacyjno-remontowymi przy stacji transformatorowej ST Janów Podlaski 29 (obok Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej), mogą nastąpić utrudnienia w załatwianiu spraw interesantów Urzędu Gminy Janów Podlaski i pozostałych jednostek organizacyjnych gminy. Za ewentualne niedogodności przepraszamy.

/-/ Leszek Chwedczuk
Wójt Gminy Janów Podlaski