Informacja o nieodpłatnych poradach prawnych w biurze LIR w Białej Podlaskiej

Drodzy Rolnicy

Informujemy, że w biurze Lubelskiej Izby Rolniczej w Białej Podlaskiej przy ul. Okopowej18F, dnia 5 kwietnia 2023r od godz 10.00 dyżur będzie pełniła Pani mecenas Aleksandra Kowalczyk – radca prawny. Pani mecenas będzie udzielała porad prawnych dla rolników w zakresie np. umów zawieranych z firmami oferującymi odnawialne źródła energii. Konsultacje prowadzone będą nieodpłatnie.
Telefon kontaktowy do biura LIR 662 377 562.