Informacja KRUS dot. świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekunów…

W związku z wejściem w życie od dnia 01.10.2015 r. nowelizacji ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 277), która umożliwia osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekunów osób niepełnosprawnych, dokonanie wyboru – rezygnację z ubezpieczenia w ZUS i powrót do ubezpieczenia w KRUS osobom pobierającym w/w świadczenia informujemy, że termin składania wniosków do organu przyznającego świadczenie o odstąpienie od ubezpieczenia w ZUS i objecie ubezpieczeniem w KRUS upływa z dniem 01.04.2016r.

.