Informacja dotycząca prezentacji danych ze spisów powszechnych

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego dotycząca udostępnienia danych statystycznych ze spisów powszechnych.

Udostępnienie informacji statystycznych ze spisów powszechnych  (pdf 0,5MB)