Informacja dot. własnoręczności podpis u

Informacja dotycząca poświadczania własnoręczności podpisu na umowach dzierżawy.

Informacja dot. poświadczenia podpisu