Koronawirus

Informacja dotycząca ograniczeń w bezpośredniej obsłudze interesantów UG i GOPS.

INFORMACJA Z DNIA 31 STYCZNIA 2022 R.

 

                W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z pandemią koronawirusa COVID-19, wprowadzone są nowe ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów Urzędu Gminy Janów Podlaski  oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim.

                Obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się po urzędzie gminy,  z wyłączeniem strefy do tego wyznaczonej (strefy otaśmowanej przy drzwiach wejściowych do urzędu wraz z dojściem do kasy).

                Obsługa będzie realizowana z zachowaniem zasad sanitarnych obowiązujących w miejscach publicznych (zachowanie dystansu, noszenie maseczki, dezynfekcja rąk) pod rygorem odmowy załatwienia sprawy.

                Dla wnoszonej korespondencji, w szczególności wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego a także wniosków o wypłatę dodatku osłonowego, dostępna jest urna podawcza. W strefie podane są również numery telefonów dla poszczególnych spraw.

Mając szacunek do samych siebie, prosimy o nietworzenie grup w strefie wyznaczonej
dla interesantów. Oczekujmy na swoją kolej przed wejściem. Na szali mamy z jednej strony niedogodność z tym związaną, ale z drugiej ryzyko sparaliżowania urzędu i całkowity zastój
w załatwianiu spraw.

                W celu załatwienia spraw polecamy kontakt telefoniczny (numery do kontaktu: 83 341 30 93; 83 341 30 73), za pośrednictwem poczty elektronicznej (ug@janowpodlaski.pl), za pomocą platformy ePUAP (https://epuap.gov.pl), bądź faksem (83 341 30 77). Kategorie spraw oraz kontakty bezpośrednie do pracowników zamieszczone są na stronie www.janowpodlaski.pl/kontakt/#ksika-telefoniczna

                Apelujemy do Państwa o to, aby wszelkie płatności dokonywać przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Gminy Janów Podlaski:

  • podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych oraz opłaty skarbowej – nr konta: 53 8025 0007 0390 0114 2000 0020;
  • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (śmieciowej) – nr konta: 62 8025 0007 0390 0114 2000 0440;
  • wadium oraz kaucji za wynajem świetlic wiejskich – nr konta: 54 8025 0007 0390 0114 2000 0390.

                Przepraszamy za niedogodności, jednocześnie w trosce o zdrowie nas wszystkich liczymy
na Państwa wyrozumiałość.

 

                                                                                                                                     Wójt Gminy

                                                                                                                           /-/ Leszek Chwedczuk