Informacja dot. zapomóg dla osób, które przejechały po 24.02.2022 r. z Ukrainy i mieszkają na terenie województwa lubelskiego.

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej udziela zapomóg finansowanych  przez UNHCR dla osób, które przyjechały po 24.02.2022 z Ukrainy i mieszkają w województwie lubelskim. 

Rodziny mogą otrzymać pomoc finansową w 3 płatnościach po 710 zł na pierwszą osobę, 610 zł na każdą kolejną, maksymalnie 2540 zł (4 osoby). 

Osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy mogą dokonać rejestracji na stronie PCPM pod adresem https://form.jotform.com/221452132081038 

Rejestracja beneficjentów do programu pomocowego będzie również prowadzona w Sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie Podlaskim, ul. 1 Maja 13, w dniu 16 listopada 2022 r. (środa) w godz. 13.00-15.00.

Pomoc kierowana jest do osób, które  znajdują się w sytuacji trudnej – np. osoby starsze, osoby poważnie chore, matki z małymi dziećmi, osoby z niepełnosprawnością i inne. Wypełnienie ankiety nie jest równoznaczne z otrzymaniem pomocy. Każda sytuacja będzie analizowana pod kątem wytycznych projektu.

Ulotka informacyjna w języku polskim

Ulotka informacyjna w języku ukraińskim