Informacja dot. wycofywania z użytkowania opryskiwaczy

OPRYSKIWACZE sprzedane, zezłomowane lub wycofane z użytkowania, należy zgłosić do WIORiN w LublinieZgłoszenie opryskiwacza można dokonać: pocztą, faksem, drogą elektroniczną na adres

e-mail: d-biala-podlaska@piorin.gov.pl  lub bezpośrednio w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie. Wzór zgłoszenia dostępny na stronie www.piorin.gov.pl/lublinStosowanie środków ochrony roślin sprzętem niesprawnym technicznie, nieskalibrowanym lub uchylanie się od obowiązku poddania tego sprzętu badaniom technicznym w celu potwierdzenia sprawności technicznej zgodnie z art. 76. ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin                    (Dz. U. z 2017 r. poz. 50) podlega karze grzywny w wysokości do 500 zł. Zgłaszając sprzedaż, zezłomowanie lub wycofanie z użytkowania opryskiwacza unikniesz kontroli w tym zakresie.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w LublinieOddział w Białej Podlaskiej21-500 Biała Podlaska, ul. Kolejowa 13, tel. (083) 343-44-01, fax (83) 343-36-74, www.piorin.gov.pl, e-mail: d-biala-odlaska@piorin.gov.pl

Wzór oświadczenia

.