Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE O NABORZEZapraszamy do udziału w systemie rekomendacjiMIEJSC PRZYJAZNYCH ROWERZYSTOM na Wschodnim Szlaku Rowerowym GREEN VELO

Mamy przyjemność poinformować Państwa o rozpoczęciu od dnia 1 lutego br. naboru podmiotów, zainteresowanych uzyskaniem statusu „Miejsca Przyjaznego Rowerzystom” na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.Zapraszamy do współpracy:a) OBIEKTY NOCLEGOWE (obiekty świadczące usługi krótkotrwałego wynajmu miejsc noclegowych, zarówno całoroczne, jak i sezonowe);b) ATRAKCJE TURYSTYCZNE, do których wstęp jest odpłatny lub nieodpłatny, ale posiadają swojego zarządcę, np. parki rozrywki, muzea, skanseny, niektóre parki narodowe;c) OBIEKTY GASTRONOMICZNE (np. restauracje, bary);d) INFORMACJE TURYSTYCZNE;e) POZOSTAŁE OBIEKTY USŁUGOWE (stacje paliw, sklepy wielobranżowe, serwisy rowerowe, wypożyczalnie rowerów i sprzętu turystycznego);zlokalizowane na obszarze Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie), położone w tzw. korytarzu trasy Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (mapa i wykaz gmin stanowią załączniki nr 1a-1e i nr 2a do Regulaminu współpracy).Udział w tej akcji jest całkowicie bezpłatny.Podstawą zgłoszenia udziału w systemie rekomendacji jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się wnioskodawcy  z Regulaminem rekomendacji i deklaracją prawdziwości składanego oświadczenia.Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na portalu www.greenvelo.pl, a także  na stronie www.turystyka.lubelskie.pl Termin rozpoczęcia naboru:   1 luty 2017 r. godzina 15:00Termin zakończenia naboru: 28 luty 2017 r. godzina 15:00Podstawą uzyskania przez zgłoszony obiekt statusu Miejsca Przyjaznego Rowerzystom będzie:- prowadzenie przez zgłaszany obiekt działalności zgodnej z zakresem kategorii objętych naborem, zgodnie z pkt. 3 a-e rozdziału II „Regulamin współpracy”;- lokalizacja obiektu na terenie objętym naborem (zgodnie z załącznikami 1a-e i 2a „Regulamin współpracy”);- terminowość wypełnienia formularza zgłoszeniowego (decyduje data wysłania zgłoszenia);- kompletność wypełnienia formularza zgłoszeniowego, w tym dołączenie wymaganych zgodnie z pkt. 1d rozdziału VII „Regulaminem współpracy” załączników graficznych oraz poświadczenie zgodności zakresu działalności obiektu z założeniami systemu rekomendacji w zakresie prawdziwości spełnienia kryteriów rekomendacji.Zgłaszający się obiekt otrzyma mailem na wskazany w formularzu adres mailowy potwierdzenie zgłoszenia. Obiekty, których zgłoszenia zostały odrzucone, otrzymają pisemną informację uzasadniającą decyzję na wskazany w formularzu adres korespondencyjny. Od negatywnej decyzji nie przysługuje odwołanie.Wszystkie zgłoszone i spełniające kryteria formalne (lokalizacja, kompletność i terminowość zgłoszenia) obiekty zostaną umieszczone do dnia 15 kwietnia 2017 r. na portalu www.greenvelo.pl oraz w dedykowanej aplikacji mobilnej. Zgodnie z pkt. 14 rozdział V „Regulaminem współpracy” w każdym momencie po otrzymaniu rekomendacji podmiot posiadający rekomendację MPR może zgłosić pisemnie lub mailowo rezygnację z udziału w systemie. Rezygnacja nie powoduje dla MPR żadnych, w tym finansowych, zobowiązań.Rekomendacja przyznana będzie do 31 stycznia 2018 r. a jej odnowienie następować będzie zgodnie z pkt. 12 rozdział V „Regulaminem współpracy”.Szczegółowe informacje o idei rekomendacji, rodzajach i standardach Miejsc Przyjaznych Rowerzystom,  kryteriach klasyfikacji tych miejsc, procedurze naboru, transparentności wyboru MPR-ów oraz szczegółowe zasady współpracy w ramach systemu Miejsc Przyjaznych Rowerzystom jak również zasady monitoringu i sprawozdawczości określone są w dokumencie „Zasady współpracy  w ramach systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na portalu www.greenvelo.pl” zwanym dalej „Regulaminem współpracy”. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić zgodnie z instrukcją i wysłać na adres mailowy mpr@lubelskie.pl , osobą odpowiedzialną za nabór jest: Anna Pietruszka, tel.81 4416787.

Organizatorzy Systemu Rekomendacji

Regulamin wspólpracy

Formularz zgłoszenia

Instrukcja do formularza zgłoszenia

.