Informacja dot. wstrzymania odbioru odpadów wielkogabarytowych

INFORMACJA

  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Komunalnik” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej informuje, że z dniem 15 listopada 2019 roku wstrzymuje czasowo przyjmowanie oraz odbiór odpadów wielkogabarytowych w PSZOK o kodzie 20 03 07 ( tj. wersalki, meble itp. ) do odwołania. Powodem tego jest wstrzymanie przyjęcia ww. odpadów przez  Zakład Zagospodarowania Odpadów w Białej Podlaskiej przy ul. Ekologicznej 1. od miesiąca sierpnia br. pomimo zawartej umowy.  ( pismo w załączeniu ) W momencie ustąpienia trudności związanych z zagospodarowaniem tych odpadów Spółka niezwłocznie  powiadomi Urząd Gminy w celu przekazania informacji mieszkańcom.

Pismo Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Białej Podlaskiej

.