Ogłoszenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” dot. sprzedaży nieruchomości

Treść ogłoszenia (pdf)

Treść ogłoszenia (pdf)

Regulamin przetargu

 

 

.