Fundusz Inocjatyw Obywatelskich

Informacja dot. możliwości zorganizowania spotkania

Na prośbę Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu przekazujemy Państwu informację
o możliwości zorganizowania spotkania informacyjnego dla mieszkańców powiatu bialskiego na temat możliwości wnioskowania o dotacje na realizację projektów w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Celem spotkania jest promowanie aktywności obywatelskiej mieszkańców powiatu poprzez prezentację możliwości finansowania inicjatyw społecznych. Spotkanie planowane jest na 11 lub 12 sierpnia.
Osoby z terenu Gminy Janów Podlaski zainteresowane wzięciem udziału w takim spotkaniu, proszone
są o dokonywanie zgłoszeń do piątku 6 sierpnia br. do Urzędu Gminy Janów Podlaski telefonicznie pod nr 833413073, e-mailem ug@janowpodlaski.pl, lub bezpośrednio w sekretariacie urzędu.