Gmina laureatem konkursu

Gmina Janów Podlaski jest laureatem konkursu pn. „ekoAgroSamorząd”, w którym zajęła II miejsce otrzymując 15 tys. złotych oraz tablicę interaktywną.

 Konkurs adresowany był do gmin, które w ostatnim roku zastosowały nowatorskie rozwiązania na rzecz ochrony środowiska i ekologii. Gmina została doceniona dzięki realizacji szeregu inwestycji. Poza wysokim stopniem zwodociągowania należy zauważyć znaczącą poprawę stanu infrastruktury drogowej w połączeniu z budową kanalizacji sanitarnej i burzowej. Ale wyróżnienie gmina otrzymała w głównej mierze dzięki budowie kotłowni opalanej słomą, której funkcjonowanie poprawiło dane liczbowe tak zwanego efektu ekologicznego. Najważniejszym efektem ekologicznym wykorzystywania słomy do celów energetycznych jest całkowita redukcja emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Podczas spalania słomy powstaje oczywiście CO2, który uchodzi do atmosfery, ale jest to tylko ilość, jaką roślina przyjmuje z atmosfery w procesie fotosyntezy podczas swojego wzrastania. Tak więc nie ma dodatkowej emisji gazu cieplarnianego. Kolejnym efektem ekologicznym jest redukcja SO2, NO2, CO i pyłów. W porównaniu do spalania oleju opałowego powyższe redukcje są znaczne.