web design concept

Gazyfikacja Gminy Janów Podlaski

Informujemy, iż do 8 czerwca br. w Urzędzie Gminy Janów Podlaski będą przyjmowane wnioski o określenie warunków przyłącza tylko od właścicieli nieruchomości położonych przy trasie przebiegu gazociągu. 

Planowany przebieg trasy gazociągu

Formularz wniosku

Wzór wypełnionego wniosku

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych