Otwarcie ulic Cichej i Jana Łosowicza

Fotogaleria oddanie do użytku wyremontowanych ulic: Jana Łosowicza i Cichej.