Dotyczy warunków uboju świni na terenie gosporarstwa

.