Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dot. Lokalnego Programu Rewitalizacji

       Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne związane z opracowywanym Lokalnym Programem Rewitalizacji, które odbędzie się w dniu 05 lipca br. (środa) o godz. 12:00 w Sali Kinowej Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie Podlaskim. Prosimy o przygotowanie oraz zgłaszanie w trakcie spotkania uwag i wniosków dot. rewitalizacji skwerku w centrum osady Janów Podlaski oraz stadionu gminnego.       Serdecznie zapraszamy.

.