Dotyczy płatności I raty podatku

Szanowni Państwo!

Przypominamy, iż 15 marca minął termin płatności I raty podatku.

Płatności podatku można dokonać:

  • w kasie Urzędu Gminy, ul. Bialska 6a, 21-505 Janów Podlaski pok. nr 7 w godzinach: poniedziałki 8:30 – 13:30 oraz 14:30 – 16:20, wtorki, czwartki,  piątki 7:30 – 13:30 oraz  14:30 – 15:20, środy 7:30 – 12:00, po uprzednim zgłoszeniu dyspozycji wpłaty w pokoju nr 5.
  • przelewem na rachunek bankowy nr  53 8025 0007 0390 0114 2000 0020 (BS Biała Podlaska o Janów Podlaski) z tytułem wpłaty: Wpłata podatku….. (rodzaj podatku) , ……(imię i nazwisko podatnika), …….. (nr ewidencyjny lub nr decyzji wymiarowej)”

Terminy płatności:
I rata do 15 marca,
II rata do 15 maja
III rata do 15 września
IV rata do 15 listopada.