Dotyczy nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny.

Załacznik do zarządzenia Prezesa ARR.

.