Zakup słomy miniatura

Dostawa słomy do kotłowni gminnej w sezonie grzewczym 2021/2022

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano w dniu dzisiejszym zaproszenie do złożenia ofert na realizację dostaw słomy do kotłowni gminnej w sezonie grzewczym 2021/2022.

Link do ogłoszenia:

https://ugjanowpodlaski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=634&p1=szczegoly&p2=75983

Zakup słomy