Dofinansowanie do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych

.