Budowa sieci NGA na terenie powiatu bialskiego

Budowa sieci NGA na obszarze powiatu bialskiegoGłównym celem projektu jest budowa sieci Fiber To The Home (Światłowód bezpośrednio do domu) na terenie sześciu gmin powiatu bialskiego. Priorytetem działań jest wyeliminowanie ograniczeń w dostępie do szerokopasmowego internetu. Dotyczy to przede wszystkim mieszkańców miejscowości wiejskich, którzy ze względu na miejsce zamieszkania są całkowicie lub w znacznej części wykluczeni cyfrowo.Projekt uzyskał dofinansowanie na budowę sieci światłowodowej do granicy działek gospodarstw domowych. Infrastruktura światłowodowa budowana będzie na ostatnim odcinku, bezpośrednio łączącym użytkownika z sygnałem, tzw. Etap „ostatniej mili” (doprowadzenie światłowodu do domu odbiorcy końcowego). Prace związane z doprowadzeniem kabli światłowodowych do budynku użytkownika wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznej i uruchomieniem urządzeń końcowych będą podlegały odrębnym uzgodnieniom pomiędzy operatorem a klientem. Nadrzędną usługą świadczoną za pomocą wybudowanej sieci będzie dostęp do Internetu oraz usługi telefonii VOIP i telewizji cyfrowej. Dzięki wykorzystaniu przewodu światłowodowego w technologii FTTH przepustowość łącza będzie nieograniczona i będzie dostosowana do potrzeb klienta. Zastosowana technologia pozwoli na uzyskanie prędkości transmisji powyżej 100 Mb/s.Inwestycja zrealizowana zostanie w latach 2017 – 2018. Informacje na temat postępu prac projektowych i budowlanych oraz pakietu dostępnych usług dla potencjalnych klientów będą dostępne na stronie internetowej www.telbial.com.pl. Ponadto w miejscowościach objętych projektem organizowane będą spotkania informacyjne z udziałem Inwestora, Generalnego Wykonawcy, Urzędu Gminy oraz mieszkańców. Spotkania planowane są na przełomie kwietnia i maja 2017 roku. Inwestorem projektu ,,Budowa sieci NGA na obszarze powiatu bialskiego” jest Zakład Budownictwa Liniowego Telbial Sp. z o.o. ul. Brzeska 134 z siedzibą w Białej Podlaskiej.Generalnym wykonawcą Inwestycji jest firma F.H.U. ,,BELL” ul. Księcia Witolda 19 lok.    9-10 z siedzibą w Białej Podlaskiej. Zakład Budownictwa Liniowego Telbial Sp. z o. o. świadczy kompleksowe usługi w zakresie projektowania oraz wykonawstwa linii optotelekomunikacyjnych i standardowych linii kablowych  przy zastosowaniu nowoczesnych metod budowy. Wykonuje przewierty sterowane pod drogami, rzekami, torami, terenami o dużym zagęszczeniu infrastruktury podziemnej. Buduje nowoczesne sieci dostępu do Internetu FTTH. Świadczy usługi operatorskie w oparciu o sieć światłowodową w województwie lubelskim na terenie gmin: Terespol, Piszczac oraz Zalesie. Wśród klientów spółki są osoby indywidualne jak i firmy oraz jednostki samorządu terytorialnego.

 

Ulotka pdf

 

.