Zlóż deklarację ...

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

 

Złóż deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel mający źródło ciepła (piec niezależnie od rodzaju paliwa lub zasilania) w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych, w przypadku budynków już istniejących, ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
W przypadku nowo powstałych obiektów właściciel ma obowiązek zgłoszenia nowego źródła ciepła lub spalania paliw w ciągu 14 dni od jego uruchomienia. Obowiązek ten spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw. 

Deklarację można składać w następujących formach:

– w formie elektronicznej – szybko, wygodnie, bez wychodzenia z domu

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl     (naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij.)

– w formie papierowej – wypełniony dokument należy wysłać pocztą (listownie) lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Janów Podlaski.

Dodatkowo ma stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego zmieszczono katalog pytań i odpowiedzi odnośnie  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – FAQ

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

 

Pliki do pobrania:

1. Instrukcja składania deklaracji dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w formie elektronicznej

2. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

3. Przykład wypełnionej deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

4. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

5. Przykład wypełnionej deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków