Ankieta – Strategia Rozwoju Powiatu Bialskiego na lata 2018-2026

Szanowni Państwo Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej przystępuje do opracowania dokumentu: Strategia Rozwoju Powiatu Bialskiego na lata 2018-2026. Strategia wyznacza kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu w kilkuletniej perspektywie i powinna uwzględniać potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności. Z tego powodu prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta skierowana jest do mieszkańców powiatu bialskiego. Celem badania ankietowego jest poznanie Państwa opinii na temat warunków życia w powiecie oraz rozpoznanie istotnych problemów i potrzeb mieszkańców, które powinny być uwzględnione w planowaniu kierunków rozwoju powiatu. Ankieta ma charakter dobrowolny i anonimowy, a jej wyniki prezentowane będą w formie zbiorczej i wykorzystane zostaną w procesie opracowania Strategii.Badanie ankietowe odbędzie się w dniach 23.07.2018-20.08.2018.Wypełnione ankiety można przesłać na adres e-mail:  owe@powiatbialski.plalbo złożyć w formie papierowej w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej, pokój nr   324.

Ankieta pdf

.