Koronawirus

Informacja o przywróceniu bezpośredniej obsługi interesantów.

Szanowni Państwo,

 informuję, iż od 14 września 2020 r. (poniedziałek) przywraca się bezpośrednią obsługę interesantów, przy zachowaniu łącznie następujących środków ostrożności:
1) interesanci obsługiwani będą pojedynczo zgodnie z zasadą: jedna osoba przypada na jeden pokój;
2) interesantów na terenie urzędu obowiązuje dezynfekcja rąk, zasłanianie ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki; ewentualnie przyłbicy.
Niemniej jednak, z uwagi na dynamiczną sytuację odnośnie występowania przypadków zakażenia COVID-19, nadal apeluję, aby korzystanie z bezpośredniej obsługi w urzędzie dotyczyło spraw pilnych. Zachęcam przede wszystkim do dokonywania wpłat bezpośrednio na rachunek bankowy Gminy Janów Podlaski:
1) podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych oraz opłaty skarbowej – nr  konta: 53 8025 0007 0390 0114 2000 0020;
2) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (śmieciowej) – nr  konta: 62 8025 0007 0390 0114 2000 0440;
3) wadium oraz kaucji za wynajem świetlic wiejskich – nr  konta: 54 8025 0007 0390 0114 2000 0390.

Wójt Gminy
/-/ Leszek Chwedczuk