dostępność, niepełnosprawność, szczególne potrzeby

Wdrożenie rozwiązań w jednostkach organizacyjnych Gminy Janów Podlaski na rzecz osób  ze szczególnymi potrzebami

Gmina Janów Podlaski realizuje przedsięwzięcie grantowe „Wdrożenie rozwiązań w jednostkach organizacyjnych Gminy Janów Podlaski na rzecz osób  ze szczególnymi potrzebami”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest dostosowanie w sposób znaczny Urzędu Gminy Janów Podlaski do wymogów ustawowych w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej.

W ramach przedsięwzięcia grantowego zaplanowano m.in:

– wymianę drzwi zewnętrznych i wewnętrznych Urzędu Gminy Janów Podlaski
na drzwi o szerokości 90 cm w świetle ościeżnicy, kontrastujące z kolorem ściany;

– zakup 3 planów ewakuacyjnych formatu A3 i oznaczeń kierunkowych w technologii wypukłej z oznaczeniami w języku Braille’a;

– zakup oznaczeń wizualnych i dotykowych na drzwi do pomieszczeń tabliczki z pleksi z brajlem, kolorowym poddrukiem lub wypukłymi literami;

– wymiana wewnętrznej tablicy panelowej – wymiana tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Janów Podlaski na tablicę o wyższym kontraście kolorów z zastosowaniem czcionki bezszeryfowej, również na potrzeby osób niedowidzących,

– oznaczenie schodów, spoczników, elementów wiszących na potrzeby osób niedowidzących lub niewidomych;

– zakup i zamontowanie bramofonu przy drzwiach wejściowych urzędu z fizycznymi przyciskami oznaczonymi dotykowo na potrzeby osób z niepełnosprawnością wzrokową;

– zakup pętli indukcyjnych na potrzeby osób z niepełnosprawnością słuchową;

– zapewnienie możliwości korzystania z usług tłumacza j. migowego;

– zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej gminy w rozumieniu ustawy z dnia 4 kwietnia 2009 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;

– wyposażenie budynku w urządzenia techniczne do ewakuacji osób
z niepełnosprawnościami – zakup krzesła ewakuacyjnego.

Wartość grantu: 82 640,00 PLN