PROŚBA DO MIESZKAŃCÓW GMINY JANÓW PODLASKI o zwrócenie szczególnej uwagi na los ludzi potrzebujących wsparcia w okresie zimowym

PROŚBA DO MIESZKAŃCÓW GMINY
JANÓW PODLASKI

o zwrócenie szczególnej uwagi
na los ludzi potrzebujących wsparcia w okresie zimowym

       Mając na uwadze zbliżający się okres zimowy zwracam się z uprzejmą prośbą do mieszkańców naszej gminy o zwrócenie uwagi na los ludzi wymagających pomocy i przekazywanie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informacji o osobach przebywających w trudnych warunkach bytowych.

Osoby wymagające wsparcia w zależności od zdiagnozowanych potrzeb  i spełniające kryteria ustawy
o pomocy społecznej mogą otrzymać z GOPS  stosowną pomoc.

Wszelkie informacje o obowiązujących procedurach i możliwościach otrzymania wsparcia można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Janowie Podlaskim ul. Bialska 6a, tel. (83) 341 30 93 wew. 38 lub 48.