Informacja na temat nowych uprawnień dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

                                                                                                                          

Informacja

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, wprowadziła zapisy, na podstawie których każde gospodarstwo domowe kupi energię elektryczną po starej cenie do 2000 kWh, rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym do 2600 kWh, a rolnicy
i rodziny z Kartą Dużej Rodziny aż do 3000 kWh prądu po obecnej cenie. Jeżeli będą Państwo posiadali Kartę Dużej Rodziny, to limit zużycia energii wzrasta z 2 tys. kWh na rok, do 3 tys. kWh na rok i jest to limit na zamrożenie cen energii elektrycznej w 2023 roku.

Aby skorzystać z wyższych limitów, niezbędne będzie złożenie specjalnego oświadczenia potwierdzającego posiadanie Karty Dużej Rodziny lub orzeczenia o niepełnosprawności nie później niż do 30.06.2023 r. w spółce energetycznej dostarczającej prąd.

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim. Czas oczekiwania na wydanie tradycyjnej Karty Dużej Rodziny nie powinien mieć wpływu na skorzystanie z uprawnień wynikających z ww. ustawy.