Click here to add your own text

Click here to add your own text

I. Dodatek węglowy

Wnioski o dodatek węglowy przyjmowane są w Urzędzie Gminy Janów Podlaski pokój nr 1 (parter).

Druki wniosków o dodatek węglowy:

Druk wniosku w formacie doc

Druk wniosku w formacie pdf

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Co jest konieczne, by wypełnić wniosek o dodatek węglowy?

  • Formularz jest prosty. Na początku wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek. Wnioski o dodatek węglowy będą rozpatrywały gminy, więc trzeba podać, czy będzie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w którym mieszkamy.
  • Następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania.
  • Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania.
  • Następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy. Pamiętajmy – wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.
  • Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.
  • Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina będzie miała 30 dni na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł

Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

____________________________________________________________________________

II Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

 

1. Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła  (docx)

1.1 Klauzula – informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (docx)

 

2. Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (pdf)

2.1 Klauzula – informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (pdf)

 

AKTUALNOŚCI

 

Informacja dot. funkcji Zastępcy Wójta Gminy.

Informujemy, że z dniem 20.05.2024 r. Pan Wiesław Fila przestał pełnić funkcję Zastępcy Wójta Gminy Janów Podlaski.
Dziękujemy za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju Gminy Janów Podlaski.

Zarządzenie nr 44/2024 Wójta Gminy Janów Podlaski z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Sołectwach Gminy Janów Podlaski

Repertuar kina

Repertuar Kina WENUS 25-16 maja 2024 r.