Szanowni Państwo!

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną wdrażamy zmiany w zakresie obsługi interesantów. Prosimy by w pierwszej kolejności korzystać z istniejących sposobów załatwiania spraw drogą elektroniczną i telefonicznych konsultacji z pracownikami GOPS.

NR POKOJU STANOWISKO (NAZWISKO PRACOWNIKA) NR TELEFONU
1 Kierownik GOPS (Anna Sawczuk) (83) 341 30 73 lub (83) 341 30 93

wew. 38

2 Świadczenia Rodzinne (Agnieszka Korolczuk)
Świadczenia Wychowawcze, Dodatki Osłonowe (Anna Oleksiuk)
(83) 341 30 73 lub (83) 341 30 93

wew. 50

3 Pracownicy Socjalni (Magdalena Bazylczyk, Anna Koszołko, Iwona Myć) (83) 341 30 73 lub (83) 341 30 93

wew. 48

3 Główny księgowy (Bożena Kurniawka) (83) 341 30 73 lub (83) 341 30 93

wew. 27

HOL Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, Dodatki Mieszkaniowe, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (Barbara Jańczuk)

Księgowa (Elżbieta Bielecka),

Asystent Rodziny (Monika Majewska)

(83) 341 30 73 lub (83) 341 30 93

wew. 51

W związku z dużym zainteresowaniem nowym świadczeniem DODATKIEM OSŁONOWYM, osoby składające wniosek o jego wypłatę, w formie papierowej, proszone są o:

1) pobranie wzoru wniosku ze strony https://www.janowpodlaski.pl/dodatek-oslonowy-informacje/ lub z zakładki GOPS https://www.janowpodlaski.pl/dodatek-oslonowy/ lub https://www.janowpodlaski.pl/wp-content/uploads/2022/01/Wzor_wniosku_o_dodatek_oslonowy.pdf

2) wypełnienie danych osobowych wnioskodawcy oraz członków gospodarstwa domowego, danych adresowych oraz wszelkich informacji, które są znane wnioskodawcy, a są konieczne do złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego

3) w celu uzyskania pomocy i ewentualnych pytań oraz weryfikacji poprawności wypełnienia wniosku prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami tut. GOPS :

Anna Oleksiuk, Agnieszka Korolczuk – wew. 50

Barbara Jańczuk- wew. 51

4 ) po uzgodnieniu z pracownikiem i upewnieniu się, że wniosek o wypłatę dodatku osłonowego jest prawidłowo wypełniony i podpisany prosimy o wrzucenie go do wystawionej skrzynki/ pojemnika na dokumenty (parter budynku Urzędu Gminy Janów Podlaski)