Zakup słomy miniatura

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę słomy

Gmina Janów Podlaski zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa słomy do kotłowni gminnej w sezonie grzewczym 2021/2022 r.”

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://ugjanowpodlaski.bip.lubelskie.pl

Zakup słomy