Badanie opinii rolników – zagadnienia melioracyjne

Szanowni Państwo,

Firma Agrocom Polska realizująca projekt INOMEL  (Innowacje technologiczne oraz systemy monitoringu, prognozowania i operacyjnego planowania działań melioracyjnych, dla precyzyjnego gospodarowania wodą w skali obiektu melioracyjnego), zwraca się  z prośbą o wypełnienie ankiety pod tytułem „Badanie opinii rolników – zagadnienia melioracyjne”. Ankieta skierowana jest do polskich rolników i służy poznaniu opinii na temat zagadnień wodno – melioracyjnych.

Uzyskane wyniki posłużą do upowszechniania znaczenia gospodarczego, społecznego
i środowiskowego nowoczesnych rozwiązań melioracyjnych jak również wsparcia rozwoju polskich gospodarstw rolnych w obliczu aktualnych wyzwań przyrodniczych i ekonomicznych.

 

Ankieta dostępna jest pod linkiem:     https://forms.gle/vejj2wCt71Dp6hVEA