Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

  • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku z niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r.  (limit na 2023 r. wynosi  110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła);
  • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot  podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r.  w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka  zwrotu podatku wynosi:

– 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego  w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do  wysokości niewykorzystanego limitu z I  naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;

– 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia  2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;

– 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do  wysokości niewykorzystanego limitu z wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.  –  na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

Dotacje będą wypłacane w terminie 2 – 31 października 2023 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Materiały do pobrania:


Procedura​ składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w II naborze 2023​ r. (pdf)

1. Wzory wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

a) Wzór​ wniosku o zwrot podatku akcyzowego​ (pdf)

Edytowalny formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

b) Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni (pdf)

c) Wzór​ wniosku o zwrot podatku akcyzowego 2023 (świnie​, owce, kozy, konie) (pdf)

2. Wzory wymaganych oświadczeń

a) Oświadczenie​-​konie (docx)      Zestawienie​ koni​ ras​ małych (docx)      Zestawienie​_koni​_ras​_dużych (docx)

b) Oświadczenie dot. formy prawnej rolnika – do wydruku (pdf)

c) Oświadczenie-dzierzawy doc, Oswiadczenie-dzierzawy(1)

3. Wzory pozostałych wymaganych dokumentów

a) Zestawienie-faktur – edytowalny (doc), Zestawienie-faktur do wydruku (pdf)

b) Klauzula informacyjna (pdf)