Zbiórka zużytych opon 6-10.05.2013 r.

Janów Podlaski dnia 03.04.2013 r.

O G Ł O S Z E N I EWójt Gminy Janów Podlaski w dniach 6 – 10 maja 2013 r. organizuje zbiórkę zużytych opon każdego typu z przeznaczeniem do utylizacji.Zużyte opony przyjmowane będą w w/w dniach nieodpłatnie na   placu przy gminnej kotłowni na biomasę w godz. od 800 – 1500.Mając na uwadze wspólną troskę o ochronę środowiska   naturalnego zapraszam mieszkańców do współpracy.

.