Zarządzenie w sprawie określenia na rok szkolny 2017/2018 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkola publicznego i klasy pierwszej szkoły podstawowej…

 

Zarządzenie wraz z załącznikami .pdf