Zaproszenie Starosty Bialskiego

Starosta Bialski Mariusz Filipiuk serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu na temat spraw związanych z rolnictwem, które odbędzie się 25 czerwca (wtorek) o godz. 11:00 w Sali widowiskowo-konferencyjnej przy ul. Brzeskiej 41 w Białej Podlaskiej.

W trakcie pierwszej części spotkania zostaną omówione przez eksperta Biura Powiatowego w Białej Podlaskiej ARiMR w Lublinie m.in. działania, możliwe do podjęcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pozostała część spotkania będzie poświęcona instytucji jaką jest Izba Rolnicza, a w szczególności procedurze związanej z wyborami do samorządu rolniczego, który ma realny wpływ na kształtowanie polityki rolnej.

Planowany porządek spotkania: 1. Otwarcie,2. Powitanie gości,3. Działania kierowane do wnioskodawców/beneficjentów w ramach PROW na lata 2014-20 – przedstawiciel BP w Białej Podlaskiej ARiMR w Lublinie,4. Cele oraz zadania Izb Rolniczych, procedura związana z przeprowadzeniem wyborów doIzb Rolniczych – przedstawiciel LIR w 6. Zamknięcie spotkania.5. Dyskusja – sprawy bieżące i wnioski Lublinie.

 

.