Zaproszenie na spotkanie nt. „Zatrudnienie Cudzoziemców do prac w przedsiębiorstwach i Gospodarstwach Rolnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej”

.