Zapraszamy organizacje pozarządowe na szkolenie „Nowe druki ofert, umów i sprawozdań w zakresie zlecania zadań publicznych”.

Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej organizuje w dniu 21 grudnia 2016 r. o godz. 10.00  w siedzibie starostwa ul. Brzeska 41, pokój 121 szkolenie skierowane do organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Bialskiego. Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o wzory oferty i sprawozdania określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych  oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 570) oraz oferty i sprawozdania stosowanych do trybu art. 19 a  „małych grantów” – Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.     Szkolenie jest bezpłatne. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prowadzone będą imienne zapisy. Organizację pozarządową na szkoleniu może reprezentować jeden przedstawiciel. Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie pod nr 83 351 13 42.

.