Zapraszamy na wirtualny spacer po Gminie Janów Podlaski

Wirtualny spacer w Gminie Janów Podlaski,

   Serdecznie zapraszamy do skorzystania z elektronicznego przewodnika  po Gminie Janów Podlaski. Wirtualny spacer jest doskonałym  narzędziem służącym wyeksponowaniu i promocji walorów, jakimi dysponuje Gmina Janów Podlaski. To nie tylko prosty przekaz informacyjny, są to ogromne możliwości, jakie daje nowoczesna technologia. Głównymi elementami wirtualnego spaceru są panoramy 360 ̊. Zostało wykonanych po pięć panoram sferycznych w wysokościach 300 i 150 metrów nad najciekawszymi obszarami gminy. Dwadzieścia panoram wykonano z wysokości 6 metrów, również dwadzieścia – z ziemi. Każde zdjęcie panoramiczne będzie odpowiednio opisane. Skład prezentacji uzupełniają grafiki, krótkie informacje oraz zdjęcia klasyczne z archiwum gminy (ok. 50 szt.) upamiętniające lokalne uroczystości czy plenerowe imprezy.    Panoramy z wysokości 300 m nie tylko ukazują walory turystyczne czy krajobrazowe, ale również pełnią rolę informacyjną zarówno dla mieszkańców jak i podróżnych, a dzięki dodatkowym elementom jak aktywne strzałki lub odnośniki pozwalają na przejścia pomiędzy poszczególnymi widokami. Na terenie gminy znajduje się Park Krajobrazowy „Podlaski Przełom Bugu” ze wspaniałymi, niepowtarzalnymi krajobrazami, licznymi starorzeczami, jeziorami i różnymi typami siedlisk leśnych. Opcja nanoszenia oznaczenia na panoramie poszczególnych obiektów i ich krótki opis umożliwia zidentyfikowanie np. ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej „Nadbużańskie Łęgi”, rezerwatu „Łęg Dębowy”, czy pozostałych projektowanych rezerwatów na obszarze gminy.    Na zdjęciach panoramicznych zaprezentowano również obiekty z elementami architektury świeckiej i sakralnej. Przeglądanie obiektów architektonicznych „z lotu ptaka” umożliwia przejście do panoramy wykonanej wewnątrz danego obiektu i odwrotnie. Taka wirtualna prezentacja pozwala zainteresowanym zaoszczędzić czas a jednocześnie zachęcić do realnego zwiedzenia tych miejsc.    W Gminie Janów Podlaski występuje jedna z największych baz agroturystycznych w regionie. Interesująca prezentacja gospodarstw agroturystycznych jest magnesem przyciągającym nowych turystów, a oryginalna wizualizacja, zwiększa atrakcyjność i tak bogatej oferty. Wirtualny przewodnik przeprowadzi potencjalnego gościa po najciekawszych naszym zdaniem miejscach i zareklamuje obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju w sposób innowacyjny i niezwykle ciekawy.    Projekt pn. „Wirtualny spacer w Gminie Janów Podlaski” – zrealizowany został w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, osi 4 „Leader”, działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  z zakresu małych projektów, na obszarze objętym LSR realizowaną przez Bialskopodlaską Lokalną Grupę Działania. Dofinansowanie w ramach powyższego programu wynosi 80% kosztów kwalifikowanych operacji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.    Aplikacja dostępna jest  w Internecie na stronie www.spacer.janowpodlaski.pl oraz na nośnikach dvd w ilości 2000 szt. z możliwością dowolnego powielania.

 

.