Zapraszamy mieszkańców powiatu bialskiego do udziału w badaniu ewaluacyjnym.

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania zleciła wykonanie badania – Ewaluacja Lokalnej Strategii Rozwoju, którego jednym z elementów jest przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców naszego obszaru.Wypełnienie ankiety pozwoli nam ocenić skuteczność realizacji LSR, a także to, co należy w niej poprawić.Udział w badaniu przyczyni się do lepszego wykorzystania potencjału LGD, a także do skutecznej realizacji potrzeb lokalnej społeczności. Ankieta jest anonimowa, a wypełnienie formularza nie powinno zająć więcej niż 7 minut. Zapraszamy do udziału w ankiecie:http://blgd.badanie.net/  

Strona dedykowana ewaluacji LSR BLGD:https://www.facebook.com/pages/Ewaluacja-BLGD/1445239302452843

.